Alisivut

Pika uutiset

29.07.2021 Sukukokous on peruttu! Odottamatta muuttuneen koronatilanteen vuoksi sukukokous 2021 Porvoossa on jouduttu perumaan. Jo osallistumismaksunsa maksaneille rahat palautetaan pikimmiten. Lisätietoja jäsenosion Sukukokous 2021 –sivulla

12.07.2021 Sukukokouksen virallisessa osuudessa käsiteltävät aineistot on lisätty näille nettisivuille valikon kohtaan Jäsenille > Sukukokous 2021

12.07.2021 Sukukokousdokumentit aukeavat uuteen välilehteen tai ikkunaan riippuen selaimista. Uusimmat versiot selaimista tukee suoraan toimintasuunnitelmien pdf muotoa. Vanhemmat selaimet vaatii että sinulla on Adobe Acrobat Reader asennettuna koneellasi

27.06.2021 Sukuseuran 30-vuotisjuhlakokous pidetään lauantaina 7.8.2021 Kulttuuritalo Grandissa, Piispankatu 28, Porvoo, klo 10-17. Ohjelmassa mm. sukuhaarojen kokoukset, Kannaksen haarojen sukututkimushankkeen ja tarinakirjan esittely, nettisivujen uudistaminen sekä sukututkimuksen pitkäntähtäimen suunnitelma, kahvit ja lounas. Varsinaisessa sukuseuran kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi esitys sääntömuutokseksi vuosikokousten välin muuttamisesta kahdesta kolmeen vuoteen. Lopuksi on opastettu kierros Porvoon tuomiokirkossa. Osallistumismaksu aikuiselta 60 euroa, ei-jäseneltä 65 euroa ja lapselta 20 euroa. Sitovat ilmoittautumiset 12.7. mennessä Leena Pehkoselle, 040-5706671.

20.04.2020 Vuoden toinen jäsenkirje on postitettu. Puheenjohtajan terveisten lisäksi siinä kerrotaan uusi viikolla 25 voimaan tuleva jäsenten salasana näille nettisivuille, toivotaan Leena Söderille toimitettavan tarinoita ja kuvia Jääksen ja Uudenkirkon Ikosista sekä kerrotaan erinäisiä muita ajankohtaisasioita. Näin koronaepidemian aikaan sukuseuran hallitus jatkaa toistaiseksi työskentelyä etäyhteyksin

14.01.2020 Vuoden 2020 ensimmäinen jäsenkirje puheenjohtajan terveisin on postitettu. Sillä kerätään kuluvan vuoden jäsenmaksut, minkä jälkeen salasana vaihdetaan ja uusi ilmoitetaan jäsenmaksunsa hoitaneille jäsenille. Hallituksen seuraava kokous on 15.2., mahdolliset kokousasioihin yhteydenotot puheenjohtajalle. Hyvää alkuvuotta!

Vanhat Uutiset

Tervetuloa seuramme sivuille!

Ikosen Sukuseura ry perustettiin 3.8.1991 Juvalla. Alun perin tavoitteena oli mm. koota yhteen jo tehdyt sukututkimukset ja selvitykset, joista vanhimmat olivat 1930-luvulta. Seuran tärkeimmäksi tehtäväksi täsmentyi suvun vaiheiden ja historian selvittäminen, suvun perinteiden vaaliminen ja jäsenten yhteenkuuluvuuden tunteen edistäminen.

Ikosten suku koostuu alkuaan pääosin karjalaisista ja savolaisista suvuista (ks. kartta). Ikosen Sukuseura kattaa periaatteessa kaikki Ikoset, vaikka eri sukuhaarojen sukulaisuutta ei ainakaan toistaiseksi ole voitu todentaa. Historiallisesti Ikosten elinehdot liittyvät vahvasti maanviljelyyn ja sen liitännäiselinkeinoihin. Esimerkiksi metsästys on sukuseuran vaakunan keskeinen elementti (ks. vaakunateksti).

Sukunimenä Ikonen on vuosisatoja vanha. Joissakin tutkimuslähteissä (mm. Vilkuna) nimen on tulkittu merkitsevän pitkäikäisyyttä. Myös tammenlehvät sukuvaakunassa viittaavat pitkään ikään. Nimi on vaihdellut muodoissa Icoin, Igoin, Iggoin, Iko, Ikoin ja lopulta Ikonen. Nykyisenä tai entisenä nimenä Ikonen on Väestörekisterin tietojen mukaan (huhtikuu 2020) vajaalla 10 300 henkilöllä, joista yli 460 asuu ulkomailla.

Ikosten sukututkimusrekisterissä oli vuoden 2019 lopussa hieman alle 40 erillistä sukuhaaraa ja yhteensä noin 84 200 nimeä. Vanhimpien sukuhaarojen kantaisät ovat 1500-luvun lopulta. Sukutietojen keruuta ja tietojen tallennusta sukurekisteriin tehtiin erityisen aktiivisesti 1990-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 2002 tiedot koottiin kaksiosaiseen Ikosten suku -kirjaan. Kirjan julkaisemisen jälkeen löytyi uusia sukuhaaroja, mutta myös pystyttiin yhdistämään eri haaroja. Ajantasaiset tiedot ovat nykyään sukuseuran jäsenten nähtävissä näillä nettisivuilla olevissa sukutauluissa.

Sukuseurassa oli vuoden 2019 lopussa noin 400 jäsentä. Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka parisuhteen kautta on siihen liittynyt. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös näihin ryhmiin kuulumaton henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Sukuseura kokoontuu joka toinen vuosi. Sukukokousten päätösten toimeenpanosta vastaa eri sukuhaarojen edustajista valittu hallitus. Sukututkimusta edistämään, sukutietoja päivittämään ja sukututkijoiden välistä yhteydenpitoa parantamaan perustettiin v. 2009 sukututkijaryhmä (katso sivu Tutkimus)