SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 26.5.2013

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä
  Ikosen Sukuseura ry

 2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
  Marja Leena Viitana
  Riitalankuja 4 as 4, 07970 Ruotsinpyhtää
  marjaleena.viitana [ @ ] gmail.com

  Ari Ikonen, sukuseuran puheenjohtaja
  Käppärätie 9 A 18, 28120 Pori
  ari.tk.ikonen [ @ ] gmail.com

 3. Rekisterin nimi
  Ikosen Sukuseuran sukututkimusrekisteri

 4. Henkilötietojen tarkoitus
  Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan
  • nimi, syntymäaika ja –paikka, vihkimisaika ja –paikka, kuolinaika ja –paikka, arvo ja ammatti
  • muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot,
  • suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  • väestötietojärjestelmä
  • muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
  • painetut lähteet
  • sukuun kuuluvien antamat tiedot.

 7. Säännönmukaiset luovutukset
  Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  ATK-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

 9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
  Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.