Vanhemmat uutiset!

20.04.2020 Vuoden toinen jäsenkirje on postitettu. Puheenjohtajan terveisten lisäksi siinä kerrotaan uusi viikolla 25 voimaan tuleva jäsenten salasana näille nettisivuille, toivotaan Leena Söderille toimitettavan tarinoita ja kuvia Jääksen ja Uudenkirkon Ikosista sekä kerrotaan erinäisiä muita ajankohtaisasioita. Näin koronaepidemian aikaan sukuseuran hallitus jatkaa toistaiseksi työskentelyä etäyhteyksin

14.01.2020 Vuoden 2020 ensimmäinen jäsenkirje puheenjohtajan terveisin on postitettu. Sillä kerätään kuluvan vuoden jäsenmaksut, minkä jälkeen salasana vaihdetaan ja uusi ilmoitetaan jäsenmaksunsa hoitaneille jäsenille. Hallituksen seuraava kokous on 15.2., mahdolliset kokousasioihin yhteydenotot puheenjohtajalle. Hyvää alkuvuotta!

28.08.2019 Sukukokous pidettiin 3.8. Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä. Osallistujia oli mukavasti, kaikkiaan 88 (lapsia 2). Tavallista enemmän oli osallistujia sukuseuran jäsenistön ulkopuolelta (30), ja paikan vuoksi luonnollisesti runsaasti Pielisjärven edustajia (20). Kokousohjelma löytyy aiemman pikauutisen kautta. Uuteen hallitukseen nimettiin sekä uusia että jatkavia henkilöitä. Lisäksi valittiin sukuhaarojen yhteyshenkilät, sukututkijaryhmän vastuuhenkilö ja jäseniä. Näitä sukuseuran nettisivuja on nyt päivitetty vastaamaan uusia henkilövalintoja, ja lisäksi sivuille on lisätty valokuvia ja esitelmäaineistoja sukukokouksesta. Seuraava sukukokous on määrä pitää 7.8.2021 Porvoossa, joten varatkaahan jo aika kalenteriinne!

23.06.2019 Ikosen Sukuseuran kokous lähestyy. Kokous pidetään lomakeskus Huhmarissa, 3.8.2019 Polvijärvellä, noin 30 km Joensuusta. Sitovat ilmoittautumiset 12.7. mennessä Leena Pehkoselle puh. 040-5706671. Ohjelmassa mm. Pielisen sukuhaaran historiatutkimuksen esittely ja uutena hankkeena Kannaksen Ikoset 1500-1600-l. , lisäksi paikallinen Pro Höytiäisen tietoisku, musiikkia sekä lapsille/ nuorille omaa ohjelmaa (ks. tarkempi ohjelma tästä).

28.01.2019 Vuoden 2019 ensimmäinen jäsenkirje on lähetetty. Sillä keräämme v.2019 jäsenmaksut ja annamme alustavaa tietoa 3.8. Huhmarissa, Joensuun lähellä pidettävästä sukukokouksesta. Kirjeessä toivomme myös ideoita aamupäivän yhteiseen ohjelmaan sekä erityisesti nuorten ja lasten ohjelmaksi. Ideoita voi lähettää sukuseuran sihteerille s–postilla juha.ikonen [ @ ] kymp.net.

28.01.2019 Edellisen sukukokouksen myötä käynnistynyt ja sukuseuran rahoitusta saanut Pielisen Ikolanniemen vaiheista 1541–1721 tehty tutkimus valmistui ja julkaistiin viime syksynä nimellä Kaskia, kauppaa ja kapinointia erämaissa sekä rajaseudulla. Julkaisu on mennyt niin hyvin kaupaksi, että vain muutamia kappaleita on jäljellä. Niitä voi tiedustella Pekka Ikoselta (s–posti: pekkajuho.ikonen [ @ ] pp.inet.fi).

19.06.2018 Jäsenkirje 2/2018 on lähetetty vuosijäsenmaksunsa maksaneille sekä ainais–, kunnia– ja nuorisojäsenille. Jäsenkirjeessä ilmoitetaan myös uusi salasana vain jäsenille tarkoitettuihin palveluihin. Jäsenkirje löytyy Jäsenille–otsikon alta.

19.06.2018 EU:n tietosuoja–asetuksen (GDPR) mukaiset rekisteriselosteet on päivitetty. Jäsenrekisteriseloste löytyy Jäsenille–otsikon alta ja rekisteriseloste sukurekisteristä löytyy Tutkimus–otsikon alta.

19.06.2018 Pielisen Ikosten historiatutkimuksen käsikirjoitus on valmistunut julkistettaneen syksyllä.

28.08.2017 Sukukokous pidettiin 5.8.2017 Hämeen linnassa. Läsnä oli yli 90 henkilöä, joista 10 lasta. Lapsille oli ensimmäistä kertaa järjestetty oma ohjelma, sulkakynän teko ja mölkkyä.
Kokouksessa pidetyissä esitelmissä kerrottiin mm. uusia tuloksia Pielisen ja Ilomantsin DNA-tutkimuksesta. Sukuseuran puheenjohtajana vuodesta 2009 lähtien toiminut Leena Söder luopui tehtävästä, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ari Ikonen Porista. Seuraava sukukokous pidetään 3.8.2019 Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä.
Tarkemmin sukukokouksesta ja sen päätöksistä kerrotaan jäsenkirjeessä (ks. Jäsenille-sivu) . Hallituksen, sukututkijaryhmän ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot on päivitetty verkkosivuille ao. kohtiin.

06.06.2017 Sukukokous lähestyy. Toisin kuin jäsenkirjeessä 3/2016 kerrottiin, kokouspaikka on vaihtunut. Sukukokous pidetään 5.8.2017 klo 10-15.30 Hämeen linnassa, Kustaa III:n katu 6, Hämeenlinna.
Hallitus on pitänyt kevään aikana kaksi kokousta ja valmistellut sukukokouksen ohjelmaa ja sukuhaarojen kokoontumisia sekä varsinaisen sukukokouksen materiaalin: vuosikertomukset ja tilinpäätökset vuosilta 2015 ja 2016 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosille 2018 ja 2019.
Kokouksen lopuksi on mahdollisuus tutustua Hämeen linnaan opastetulla tutustumiskierroksella.
Jäsenille tarkoitettu kokousmateriaali ja jäsenkirje tulevat vko:lla 24 sukuseuran verkkosivuille (edellyttää kirjautumista). Jäsenkirje toimitetaan jäsenille vko:lla 24 myös postitse. Se sisältää sukukokouksen ohjelman, ilmoittautumisohjeet, osallistumismaksut jne.

15.10.2016 Hallitus kokoontui Lahdessa. Keskeisiä asioita olivat jäsentiedotteen sisällöstä sopiminen, Pielisen sukuhaaran historiatutkimusehtotuksen tilanne ja sukukokouksen ohjelman valmistelu. Näistä ja muista ajankohtaisista asioista mm. loppusuoralla olevasta Ilomantsin sukuhaarojen yhdistämiseen tähtäävästä DNA-projektista kerrotaan lisää jäsentiedotteessa 3/2016. (ks. valikosta Jäsenille, kohta Jäsenkirjeet)

16.07.2016 Tarinat-osioon on lisätty Ari Ikosen mahdollisten jatkoselvittelyiden innoitukseksi laatima karttatarkastelu Ikosen sukuun liittyvistä nykyisistä virallisista paikannimistä. Näitä löytyi kaikkiaan 246 niin maastoon, vesistöihin kuin asutukseenkin liittyen mutta ennen kaikkea talon tai rakennuksen nimenä. Alueellisesti suuri osa nimistä noudattelee suvun perinteisiä asuinalueita, mutta lähinnä yksittäisiä esiintymiä on laajasti muuallakin.

08.06.2016 Sukuseuran sukurekisterin ylläpitäjä on vaihtunut. Kaija Kilkanen luopui tehtävästä, mutta jatkaa sukututkijaryhmässä. 7.6. lähtien rekisterin ylläpidosta vastaa Marja Leena Viitana, jolle jatkossa sukurekisteriin tehtävät lisäykset ja korjaukset toimitetaan. Ohjeet tietojen toimittamiseen sekä Marja Leenan yhteystiedot löytyvät Tutkimus-sivuston alisivulta Muutokset ja korjaukset.

20.02.2016 Hallitus kokoontui Hämeenlinnassa. Hallitus hyväksyi osaltaan vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päätti tukea Joroisten sukuhaarojen Varkaudessa pidettävää kokoontumista heinäkuun lopussa. Sukuseuran seuraavan sukukokouksen pitopaikaksi valittiin Hämeenlinna. Viime mainituista kerrotaan lähemmin seuraavassa jäsenkirjeessä sekä tällä palstalla.

29.01.2016 Sukukokousgalleriat lisätty, valintaan Tarinoita/Kuvagalleriat alle

06.11.2015 Hallitus ja sukututkijaryhmä kokoontuivat Kuulutko sukuuni tapahtuman yhteydessä 10.10.2015 Vantaalla. Hallituksen kokouksessa käytiin arviointikeskustelua sukukokouksen onnistuneisuudesta ja käynnistettiin toimet sukukokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Sukututkijaryhmä käsitteli sukututkimusryhmän jäsenten kouluttautumistarpeita, toiminnan käynnistämistä ja keskinäistä yhteydenpitoa. Näistä kerrotaan tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä, jota toimitetaan jäsenille sovituttua myöhemmin, koska Ilomantsin DNA-selvityksen tulokset ovat valmistumassa ja hallitus haluaa viestiä tulokset heti tuoreeltaan jäsenille. Näillä näkymin jäsenkirje postitetaan joulukuun alkupuolella.

14.08.2015 Sukukokous pidettiin 1.8.2015 Lappeenrannan Kasinolla noin 90 henkilön voimin (ks. enemmän aiheesta Ajakohtaista sivun alla). Seuraava hallituksen kokous on Kuulutko sukuuni –tapahtuman yhteydessä Vantaalla 11.10.2015. Samassa yhteydessä pyritään saamaan koolle myös sukututkijaryhmä.

12.08.2015 Sukutaulujen tietoihin on tullut päivityksiä. Käykääpä katsomassa. Mikäli huomaatte virheitä tai muuta korjattavaa/ lisättävää, ilmoittakaa korjaukset sukututkimusrekisterin ylläpitäjälle Kaija Kilkaselle.

16.06.2015 Sukukokous lähestyy. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset Ajankohtaista sivulta.

16.6.2015 Jäsenille-sivuston jäsenhakemuksen yhteyteen on valmistunut verkossa täytettävä sukuseuran tietojenkeruulomake, jollaista on toivottu. Aiemmin tiedot kerättiin käsin täytettävällä A3 lomakkeella, joka oli virhealtis. Lomakkeen täyttöä toivotaan jäseneksi liittymisen yhteydessä, jolloin tietoja voidaan hyödyntää sukututkimusrekisterin täydentämisessä, ellei henkilö sitä kiellä.

22.05.2015 Hallitus kokoontui 16.5.2015 Lappeenrannan Kasinolla tarkoituksena tutustua 1.8.2015 pidettävän sukukokouksen ja —juhlan tiloihin. Puitteet näyttivät upeilta ja ohjelmakin oli viimeistelyvaiheessa. Jäsenkirjeet ja kutsu kokoukseen lähtevät viikolla 24, jolloin myös näillä sivuilla julkaistaan yksityiskohtainen ohjelma. Luvassa on ns.Vanhan Suomen asutushistoriaan liittyvä juhlaesitelmä, musiikkia, lausuntaa ja Saimaan kanavaristeily sekä entiseen tapaan sukuhaarojen kokoontumiset. Muita hallituksen kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat vuosien 2016-2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka tuodaan sukukokouksen hyväksyttäväksi.

21.02.2015 hallitus kokoontui Lahdessa. Kokouksessa mm. hyväksyttiin v. 2014 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä uutena sukutuotteena "Easy flow" liukukärkikynä (ks. sukutuotteet), jatkettiin 1.8.2015 Lappeenrannan Kasinolla pidettävän sukukokouksen ja –juhlan valmistelua ja keskusteltiin tulevan toiminnan painottamisesta sukututkimukseen ja mahdollisista tukimuodoista.

Sukuseuralle on hankittu T-paita (ks. kuva Sukutuotteet-sivulla)
Olemme saaneet usean yrityksen jälkeen ratkaisun suvun T-paidan toteuttamiseksi. Idea on, että paidan hankinta ja kysyntä kohtaavat mahdollisimman hyvin eikä synny turhia varastoja. T-paitoja hankitaan vain tilattu määrä ja koot.
Paita on laadukasta materiaalia, grafiitin harmaa ja sukuvaakunalla varustettu. Tilauslomakkeella ovat lasten ja aikuisten kokovaihtoehdot. Lasten kokoja on 104-152 cm ja aikuisten kokoja S-3XL. Sinun tulee täyttää tilauslomake ja lähettää se sukuseuralle.
Paidan hinta ilman lähetyskuluja on 15 euroa. Mikäli haluat paitasi postitse, lisää osoitteesi ja postituskuluja 5 €/paita.
Materiaali: 100 % Belcoro®-kudottua puuvillaa.
Heather grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä

19.01.2015 Suosittuja sukumukeja on tilattu jälleen 50 kpl lisää. Niitä on saatavissa sukukokouksessa ilman postimaksuja ja särkymisvaaraa.

19.01.2015 Tarinat-sivusto odottaa tekstejänne (ks. tarkemmin Ajankohtaista -sivu)

07.12.2014 Sukututkimusrekisteriin tehtiin laajahko päivitys. Käykääpä katsomassa sukuhaaranne tietoja. Mikäli löydätte virheitä tai päivittämättömiä tietoja, ottakaa yhteyttä Kaija Kilkaseen, joka vastaa rekisterin päivityksestä (Ikosensuku [ @ ] Kilkanen.iki.fi).

11.10.2014 hallitus kokoontui Vantaalla "Kuulutko sukuuni" –tapahtuman yhteydessä. Kokouksessa jatkettiin 1.8.2015 sukukokouksen valmisteluja ja verkkosivujen uudistusta Tarinat–sivuston osalta, hyväksyttiin Ikosmukien lisätilaus ja uusiksi sukutuotteiksi T–paita ja liukukynä. Näistä kerrotaan lisää seuraavassa jäsentiedotteessa.

01.06.2014 Sukututkimusrekisterin ylläpitäjä vaihtunut. Tehtävässä jatkaa sukututkimusryhmän puheenjohtaja Kaija Kilkanen. Samalla vaihtui myös osoite, johon tiedot toimitetaan. Uusi osoite on Ikosensuku [ @ ] Kilkanen.iki.fi.

22.02.2014 Hallitus kokoontui Lahdessa. Kokouksessa mm. hyväksyttiin v. 2013 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä käynnistettiin v. 2015 sukukokouksen valmistelu.

27.01.2014 Patentti– ja rekisterihallitus rekisteröi v. 2013 Ikosten sukukokouksessa Joroisissa hyväksytyn sääntöuudistuksen.Ks. uudistetut säännöt Toiminta sivun alisivulla ’Säännöt’.

05.02.2014 Ilomantsin Ikosten sukutapaaminen, lue lisää Ajankohtaista linkin takaa.

15.01.2014 Nyt voit täyttää jäsenhakemuksen suoraan verkossa ja lähettää sen jäsenrekisterinpitäjälle painamalla “lähetä tiedot“ –painiketta. Jäsenhakemuksen alapuolella löytyy “Yhteystietomuutos“ –alisivu. Sen täyttämällä ja painamalla “lähetä muutokset“ –painiketta voit helposti ilmoittaa myös yhteystiedoissasi tapahtuneet muutokset jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

31.10.2013 Keräämme jäsenten s-postiosoitteita parantaaksemme/ nopeuttaaksemme tiedotusta. Lähetä s-postiosoitteesi jäsenrekisterin ylläpitäjälle Leena Pehkoselle leenaloviisa(at)msn.com .

31.10.2013 Verkkosivujen jatkokehittäminen käynnistynyt. Anna palautetta yhteyssivun henkilöiden kautta.

31.10.2013 Apu-lehdessä nro 44 oli Ikosen Sukuseuran perustajajäsenen Maria Airolan haastattelu otsikolla: Tervaskantojen sukua.

12.10.2013 Hallitus kokoontuu Lahdessa

03.08.2013 Uusi hallitus järjestäytyi kokouksessaan

03.08.2013 Uudet webbisivut julkaistu

20.11.2012 Sivu uudistus käyntiin